Mop A Matic Sponge Refill Mop A Matic Sponge Refill Mop A Matic Sponge Refill 
Back

From
$12.58
inc. GST

SKU: 30003

Mop A Matic Sponge Refill

2 Bolt or 4 Bolt

2 options available

Scroll
1 / $12.58

Mop A Matic Sponge Refill 2 Bolt or 4 Bolt

To fit a Mop'a'matic (30001 2-bolt or 30002 4-bolt)

Save to Favourites